Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Krzysztof Kurc

Publikacje:

 1. Giergiel, J., & Kurc, K. (2004). Robot inspekcyjny do przewodów rurowych.Pomiary Automatyka Kontrola, 50, 38-40.
 2. Giergiel, J., Kurc, K., & Żylski, W. (2006). Modeling of kinematics of the inspective robot.Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej/Politechnika Śląska, 35-38.
 3. Giergiel, J., & Kurc, K. (2006). Modeling of dynamics of the inspective robot.Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej/Politechnika Śląska, 31-34.
 4. Giergiel, J., & Kurc, K. (2006). Mechatronics of the inspective robot.Mechanics and Mechanical Engineering, 10(1), 56-73.
 5. Giergiel J., Kurc K.: Construction, analysis and simulation of the inspective robot, XI INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SIMULATION IN MACHINE DESIGN – COSIM 2006, Politechnika Warszawska 2006, ISBN 83-89703-12-2, s. 131-138.
 6. Giergiel, J., & Kurc, K. (2006). Construction, analysis and simulation of the inspective robot.Machine Dynamics Problems, 30(3), 115-123.
 7. Giergiel, J., & Kurc, K. (2007). Mechatroniczne projektowanie robota inspekcyjnego.Pomiary Automatyka Kontrola, 53, 74-77.
 8. Giergiel, J., & Kurc, K. (2007). Bio-nanorobotics: introduction for designing, the control and application.Modelling and Optimization of Physical Systems, 6, 7-24.
 9. Giergiel J., Kurc K.: Bio-nanorobotyka: Teoria projektowania, sterowania i zastosowanie molekularnych urządzeń, SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM, SECTION OF TECHNICAL SCIENCES, No. I/2007, Chełm 2007, ISBN 978-83-924536-6-6, s. 37-50.
 10. Giergiel, J., & Kurc, K. (2008). Kinetics of the Inspection Robot.Mechanics and Mechanical Engineering, 12(1), 51-60.
 11. Giergiel J., Kurc K., Modeling and Simulation Kinetics of the Superintending Mobile Robot, Nonlinear Dynamics of Composite and Smart Structures, Euromech Colloquium 498, s. 197-204, ISBN 978-83-88691-35-5, Lublin University of Technology & Wydawnictwo IZN, Lublin 2008.
 12. Giergiel, J., & Kurc, K. (2008). Identyfikacja modelu matematycznego robota inspekcyjnego.Modelowanie Inżynierskie, 5(36), 87-94.
 13. Kurc, K. (2009). Projektowanie robota inspekcyjnego w ujęciu mechatronicznym. Praca doktorska, Politechnika Rzeszowska, 1-159.
 14. Giergiel, J., Buratowski, T., & Kurc, K. (2009). The Mechatronic Construction of the Inspection Mobile Robot.Polish Journal of Environmental Studies, 18(4B), 64-70.
 15. Giergiel, J., & Kurc, K. (2009). Modelling and Identification of the Superintending Mobile Robot.Mechanics and Mechanical Engineering, 13(2), 23-31.
 16. Giergiel, J., & Kurc, K. (2011). Identification of the mathematical model of an inspection mobile robot with fuzzy logic systems and neural networks.Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 49, 209-225.
 17. Kurc, K., & Szybicki, D. (2011). Kinematics of a robot with crawler drive.Mechanics and Mechanical Engineering, 15(4), 93-101.
 18. Giergiel, M., Buratowski, T., Małka, P., & Kurc, K. (2011). The Mathematical Description of the Robot for the Tank Inspection.Mechanics and Mechanical Engineering, 15(4), 53-62.
 19. Giergiel, J., & Kurc, K. (2012). Cyfrowe modelowanie robota z napędem gąsienicowym.Modelowanie inżynierskie, 12(43), 53-60.
 20. Giergiel, M., Buratowski, T., Małka, P., Kurc, K., Kohut, P., & Majkut, K. (2012). The project of tank inspection robot. InKey Engineering Materials (Vol. 518, pp. 375-383). Trans Tech Publications.
 21. Giergiel, M., Małka, P., Buratowski, T., & Kurc, K. (2012). Weryfikacja numeryczna modelu kinematyki robota inspekcyjnego do diagnostyki i konserwacji zbiorników z cieczą.Modelowanie Inżynierskie, 13(44), 83-90.
 22. Trojnacki, M., & Kurc, K. (2012). Analiza mobilności robota trzykołowego na bazie jego modelu.Modelowanie Inżynierskie, 13, 265-275.
 23. Giergiel, M., Kurc, K., Małka, P., Buratowski, T., & Szybicki, D. (2012). Kinematics of underwater inspection robot.Pomiary Automatyka Robotyka, 16, 112-116.
 24. Ciszewski, M., Buratowski, T., Giergiel, M., Kurc, K., & Małka, P. (2012). The pipes mobile inspection robots.Diagnostyka, 9-15.
 25. Giergiel, J., Kurc, K., Szybicki, D., Buratowski, T., & Trojnacki, M. (2012). Modelowanie dynamiki robota podwodnego.Modelowanie Inżynierskie, 14(45), 45-51.
 26. Giergiel, M., Kurc, K., Małka, P., Buratowski, T., & Szybicki, D. (2013). Dynamics of underwater inspection robot.Pomiary Automatyka Robotyka, 17, 76-79.
 27. Ciszewski, M., Buratowski, T., Giergiel, M., Kurc, K., & Małka, P. (2013). Mobile inspection robot. InApplied Mechanics and Materials (Vol. 319, pp. 385-392). Trans Tech Publications.
 28. Burghardt A., Kurc K., Szybicki D.: Projekt zrobotyzowanego stanowiska z kontrolą siły, AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE, s.49 - 56, 2013.
 29. Giergiel, M., Kurc, K., & Szybicki, D. (2013). Graficzny interfejs do sterowania gąsienicowym robotem inspekcyjnym.Modelowanie Inżynierskie, 17, 37-41.
 30. Giergiel, J., Kurc, K., Szybicki, D., & Małka, P. (2013). Modelowanie kinematyki gąsienicowego robota inspekcyjnego w oprogramowaniu AMESim.Modelowanie Inżynierskie, 17, 44-51.
 31. Ciszewski, M., Buratowski, T., Giergiel, M., Małka, P., & Kurc, K. (2014). Virtual prototyping, design and analysis of an in-pipe inspection mobile robot.Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 52(2), 417-429.
 32. Szybicki, D., Kurc, K., Muszyńska, M., & Sobaszek, M. (2014). Dynamika gąsienicowego robota inspekcyjnego.Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, ISSN, 2300-5130.
 33. Buratowski, T., Ciszewski, M., Kurc, K., & Wacławski, M. (2014). Design and analyses of a tracked mobile inspection robot.Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika.
 34. Giergiel, J., Kurc, K., & Szybicki, D. (2014). Identification of the Mathematical Model of an Underwater Robot Using Artificial Inteligence.Mechanics and Mechanical Engineering, 18(2), 135-149.
 35. Burghardt, A., Kurc, K., Muszyńska, M., & Szybicki, D. (2014). Zrobotyzowane stanowisko weryfikacji procesów obróbki. Modelowanie Inżynierskie,21(52), 23-29.
 36. Giergiel, J., Kurc, K., & Szybicki, D. (2014). Modelowanie i symulacja zadania prostego kinematyki i dynamiki robota inspekcyjnego.Modelowanie Inżynierskie, 21(52), 51-56.
 37. Giergiel, M., Kurc, K., Szybicki, D., & Fudali, P. (2014). Zastosowanie oprogramowania MES do wyznaczania parametrów ruchu gąsienicowego robota inspekcyjnego.Modelowanie Inżynierskie, 21(52), 57-63.
 38. Burghardt, A., Kurc, K., Muszyńska, M., & Szybicki, D. (2014). Zrobotyzowane stanowisko z kontrolą siły. Modelowanie Inżynierskie,22(53), 30-36.
 39. Giergiel, J., Kurc, K., & Szybicki, D. (2015). Modułowość w projektowaniu robota gąsienicowego.Modelowanie Inżynierskie, 23(54), 26-32.
 40. Giergiel, J., Budzik, G., Kurc, K., & Szybicki, D. (2015). Mechatroniczne prototypowanie podzespołów robota.Mechanik, 88, 74-79.
 41. Ciszewski, M., Wacławski, M., Buratowski, T., Giergiel, M., & Kurc, K. (2015). Design, modelling and laboratory testing of a pipe inspection robot.Archive of Mechanical Engineering, 62(3), 395-408.
 42. Burghardt A., Szybicki D., Gierlak P., Kurc K., Muszyńska M.: Robotic automation of the turbo-propeller engine blade grinding process, DYNAMICAL SYSTEMS, Mechatronics and Life Sciences, pp. 121-130, DSTA 2015.
 43. Kohut, P., Kurc, K., Szybicki, D., Cioch, W., & Burdzik, R. (2015). 1823. Vision-based motion analysis and deflection measurement of a robot's crawler unit.Journal of Vibroengineering, 17(8).
 44. Kurc, K., & Szybicki, D. (2016). Determination of dynamic parameters for underwater robots with crawler drives.Applied Mechanics & Materials, 817, 130-139.
 45. Burghardt, A., Kurc, K., & Szybicki, D. (2016). Robotic automation of the turbo-propeller engine blade grinding process.Applied Mechanics & Materials, 817, 206-213.
 46. Kurc, K., & Szybicki, D. (2016). Verification of the mathematical model for an underwater crawler robot.Applied Mechanics & Materials, 817, 223-233.
 47. Kurc, K., Szybicki, D., Burghardt, A., & Muszyńska, M. (2016). The application of virtual prototyping methods to determine the dynamic parameters of mobile robot.Open Engineering, 6(1), 55-63.
 48. Muszyńska, M., Burghardt, A., Kurc, K., & Szybicki, D. (2016). Verification hybrid control of a wheeled mobile robot and manipulator. Open Engineering,6(1), 64-72.
 49. Burghardt, A., Szybicki, D., Kurc, K., & Muszyńska, M. (2016). Optimization of Process Parameters of Edge Robotic Deburring with Force Control.International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 21(4), 987-995.
 50. Burghardt, A., Kurc, K., Szybicki, D., Muszyńska, M., & Szczęch, T. (2017). MONITORING THE PARAMETERS OF THE ROBOT-OPERATED QUALITY CONTROL PROCESS.ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL, 11(1), 232-236.
 51. Burghardt, A., Kurc, K., Szybicki, D., Muszyńska, M., & Nawrocki, J. (2017). Robot-operated quality control station based on the UTT method.Open Engineering, 7(1), 37-42.
 52. Kurc, K., & Szybicki, D. (2017). Identyfikacja modelu matematycznego robota gąsienicowego.Modelowanie Inżynierskie, 30(61), 15-20.
 53. Gierlak, P., Kurc, K., Szybicki, D. (2017). 2471. Mobile crawler robot vibration analysis in the contexts of motion speed selection.Journal of Vibroengineering, 19(4).

Podręczniki:

 1. Giergiel J., Giergiel M., Kurc K.: Sieci komputerowe i bazy danych. Wykłady i laboratoria, podręcznik 225 stron, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

Rozdział w monografii:

 1. Kurc K, Strojny P. Szybicki D.: Wykorzystanie systemów CAD do wyznaczania trajektorii ruchu gąsienicowego robota inspekcyjnego. POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN, s. 139-146, Wydawnictwo Perfekta info, ISBN 978-83-63657-09-3, Lublin 2013.
 2. Kurc K., Strojny P., Szybicki D.: DYNAMIC SIMULATION MOTION OF THE INSPECTION ROBOT WITH CARAWER DRIVE. Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis. Selected problems, s. 56-67, Wydawnictwo Perfekta info, ISBN 978-83-63657-15-4, Lublin 2013.
 3. Kurc K., Szybicki D., Wydrzyński D.: MECHATRONIC MANUFACTURING ELEMENTS INSPECTION ROBOT WITH CARAWEL DRIVE. Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis. Selected problems, s. 112-122, Wydawnictwo Perfekta info, ISBN 978-83-63657-15-4, Lublin 2013.
 4. Kurc K., Szybicki D.: Budowa aplikacji sterujących dla robotów inspekcyjnych. Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, ISBN 978-83-7199-953-4, s. 83-96, Rzeszów 2014.
 5. Muszyńska M., Pietruś P., Burghardt A., Kurc K., Szybicki D.: Automatyzacja procesu obsługi maszyn CNC z wykorzystaniem manipulatorów przemysłowych. WYBRANE ZAGADNIENIA I PROBLEMY Z ZAKRESU BUDOWY, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Rzeszów 2016.

Monografie:

 1. Giergiel J., Kurc K., Giergiel M.: Mechatroniczne projektowanie robotów inspekcyjnych, 263 strony, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
 2. Kurc K.: Mechatronika w projektowaniu robota, 185 stron, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
 3. Cedro L., Dominik I., Giergiel M., Kaszuba F., Kurc K., Lalik K., Pękala S., Szybicki D., Zwierzchowski J.: Wybrane problemy współczesnej robotyki - Zrobotyzowane czyszczenie zbiorników z cieczą, ISBN: 978-83-64755-00-2, Kraków 2014.
 4. Giergiel J., Kurc K., Szybicki D.: Mechatronika gąsienicowych robotów inspekcyjnych, 215 stron, ISBN 978-83-7199-963-1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
 5. Burghardt A., Cieślik J., Flaga S., Kurc K., Minorowicz B., Nawrocki M., Pluta J., Stefański F., Szybicki D., Zając M.: Wybrane problemy współczesnej robotyki - Metody adaptacji trajektorii robotów przemysłowych, ISBN: 978-83-64755-13-2, Kraków 2015.

Zgłoszenie patentowe:

 1. BURATOWSKI T., UHL T., GIERGIEL J., GIERGIEL M., MAŁKA P., Piekarczyk G., Kurc K.: Int.Cl.: Podwodny robot inspekcyjny - [Underwater inspection robot], Biuletyn Urzędu Patentowego; ISSN 0137-8015. - 2013 nr 2 s. 10-11.

Patent:

 1. Skoczylas L., Wydrzyński D., Burghardt A., Szybicki D., Kurc K. (2014) Oprawka prowadząca narzędzie obrotowe, Patent, NR 225210.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję